Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Regulamin szkolnego konkursu z fizyki „Potyczki z Einsteinem”

Założenia konkursu:
► konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum

Cele konkursu:
► zwrócenie uwagi uczniów na możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach fizyki w życiu codziennym,
► kształcenie zainteresowań fizyką, chemią oraz matematyką, jako nauką – nie tylko dla geniuszy,
► wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Warunki konkursu:
► organizatorzy przekażą zestawy zadań konkursowych nauczycielom fizyki na poszczególnych oddziałach,
► zainteresowani uczniowie wykonują zadania z kart konkursowych w obecności nauczyciela,
► o kolejności zwycięskich miejsc decydować będzie ilość punktów zdobytych w zadaniach konkursowych,
► prace powinny zawierać przynajmniej cztery rozwiązane zadania.

Dla osób, które zdobędą najwięcej punktów przewidziane są nagrody.

Każda praca powinna zawierać:
► imię, nazwisko oraz adres domowy uczestnika,
► klasę oraz adres szkoły,
► nazwę oddziału i szpital.

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROM KONKURSU DO DNIA:
30 LISTOPADA 2018 ROKU . Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 7 grudnia 2018r.
Życzymy samych trafnych rozwiązań!

Organizatorzy konkursu:
Justyna Rocławska, Wojciech Franków