Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO: „I TY ZOSTANIESZ PITAGORASEM”

W tradycję naszej szkoły wpisał się już konkurs matematyczny, organizowany co roku. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału.

Założenia konkursu:
► konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum

Cele konkursu:
► zwrócenie uwagi uczniów na możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki w życiu codziennym,
► kształcenie zainteresowań matematyką jako nauką - nie tylko dla geniuszy,
► wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Warunki konkursu:
► organizatorzy przekażą zestawy zadań konkursowych nauczycielom matematyki na poszczególnych oddziałach,
► zainteresowani uczniowie wykonują zadania z kart konkursowych w obecności nauczyciela,
► o kolejności zwycięskich miejsc decydować będzie ilość punktów zdobytych w zadaniach konkursowych,
► prace powinny zawierać przynajmniej dwa poprawnie rozwiązane zadania.
Dla osób, które zdobędą najwięcej punktów przewidziane są nagrody.
Każda praca powinna zawierać:
► imię i nazwisko uczestnika,
► klasę,
► nazwę oddziału i szpital.

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROM KONKURSU DO DNIA:
11 STYCZNIA 2019 ROKU . Wyłonienie zwycięzców nastąpi 28 stycznia 2019r.
Życzymy samych trafnych rozwiązań!

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Mikołajczak, Katarzyna Niedzwiec, Justyna Rocławska