Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Regulamin konkursu Irena Sendlerowa-patronem naszej szkoły.

Cele konkursu:
1. Poznanie sylwetki i życiorysu patrona Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
2. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających na leczeniu w szpitalach i trwa 19.09-23.09.2018r.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klas VII - VIII, gimnazjum i liceum.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
- adres i numer telefonu ucznia ,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie października i listopada 2018 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które będzie można odebrać w sekretariacie szkoły lub zostaną przesłane pocztą.
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 23.10.2018 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio organizatorom.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: Iwona Górczyńska, Justyna Rocławska