Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW ZSS nr 33 W BYDGOSZCZY „Od Alchemika do Chemika” w roku szkolnym 2018/2019

1. CELE KONKURSU

  • rozbudzanie zainteresowania chemią poprzez zabawę
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów
  • ćwiczenie posługiwania się poprawnym językiem chemicznym
  • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
  • promowanie osiągnięć uczniów w zakresie chemii

2. WYMAGANIA: w konkursie mogą wziąć uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół nr 33 przebywający na oddziałach szpitalnych, udział w konkursie polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań z karty konkursowej.

3. PRZEBIEG KONKURSU

  • za umożliwienie uczniom rozwiązania zadań z konkursowej karty pracy odpowiedzialni są nauczyciele chemii w Zespole Szkół Specjalnych nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej.
  • czas trwania konkursu 06.05.19-31.05.19.
  • udział w konkursie możliwy jest wyłącznie poprzez podpisanie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie i publikację nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl..
  • komisja konkursowa w ZS nr 33 w Bydgoszczy zdecyduje o przyznaniu nagród uczniom, którzy otrzymali największą liczbę punktów za swoja pracę, zastrzega sobie prawo do publikacji wyników konkursu na stronie internetowej szkoły


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

4. ORGANIZATORZY:
Katarzyna Trzebiatowska, Justyna Rocławska