Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bieg do zdrowego serca”

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że zdrowie każdego człowieka jest ściśle związane z tym jak postępujemy i w jakim środowisku żyjemy, nie oznacza tylko „braku choroby”, ale ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.


Cele konkursu:
1. Kształtowanie świadomości i aktywnej postawy uczniów wobec zdrowego stylu życia.
2. Uświadamianie czynników wpływających na dobrą kondycję serca.
3. Popularyzowanie różnorodnych technik plastycznych jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
4. Rozwijanie pomysłowości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie różnorodnych sposobów łączenia materiałów plastycznych.


Regulamin konkursu:
• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych.
• Uczestnicy wykonują jedną indywidualną, płaską pracę konkursową w formacie od A4 do A3.
• Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
• Kryteria wiekowe uczestników:
- przedszkole
- klasy I –III
- klasy IV – VI
- klasy gimnazjalne
- klasy ponadgimnazjalne
• Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora, wiek, klasę
- nazwę i adres szkoły, nazwę oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego (pobierz załacznik_1)
• Kryteria oceny:
- staranność i oryginalność pracy
- samodzielne wykonanie
- ogólne wrażenie artystyczne
• Czas trwania konkursu: od 11.09.2017 – 20.10.2017r.
• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi 27.10.2017r.
• Prace należy przesłać, dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do organizatorów konkursu.
Adres szkoły: Zespół Szkół Nr33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. 52 345 28 17 ( sekretariat – w godz. 8.00 – 15.00 )
• Dla uczniów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów i Fundację Serce Dziecka.
• Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na VI Konferencji Kardiologicznej w Warszawie.
• Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.
• Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Organizatorzy: mgr Małgorzata Sakowska, mgr Beata Kocoń