Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Szlakiem Wisły od gór aż po morze”

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie  zainteresowań  polską przyrodą, geografią i historią.
 2. Kształtowanie postawy patriotyzmu.
 3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
 4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
 5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz  dzieci leczących się na bydgoskich oddziałach szpitalnych.
 2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne  wykonanie płaskiej pracy  plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
 4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
 • klasy I - III
 • klasy IV – VI
 • klasy gimnazjalne

      5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła
 • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
 • numer telefonu kontaktowego
 • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS Nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu (pobierz załącznik).

      6. Czas trwania konkursu:  od  04 września do 9 października 2017r.

      7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 października 2017 r., a lista laureatów umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 1. Wręczenie nagród i dyplomów oraz pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce podczas X Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkolnictwa masowego z regionu województwa kujawsko – pomorskiego.

          O miejscu i godzinie spotkania poinformujemy laureatów telefonicznie.

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk

           laureatów na stronie internetowej szkoły   www.zs33.bydgoszcz.pl

 

                                   Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

            Prace prosimy przekazać na adres:

              Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 4,

              85-094 Bydgoszcz  tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

 

 

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

 

Organizatorzy: mgr B. Deptuła, mgr B. Kocoń