Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym na temat:” Moja autorska kartka wielkanocna”

Cele konkursu:
1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki.
3. Rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności dzieci.
Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS Nr 33 w Bydgoszczy.
2. Zadaniem konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
3. Uczestnicy wykonują jedną indywidualną pracę płaską dowolną techniką plastyczną w formacie od A6 do A5.
4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy I-III SP,
- klasy IV- VII SP,
- klasy gimnazjalne.
5. Kryteria oceny pracy:
- ogólne wrażenie estetyczne,
- oryginalność i pomysłowość,
- samodzielność wykonania.
6. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę, nazwę oddziału, numer telefonu kontaktowego (na osobnej kartce podpiętej    spinaczem), zgodę rodzica/opiekuna ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE (do pobrania).
7. Czas trwania konkursu: 16.02.2018- 15.03.2018r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej naszej szkoły nastąpi 20.03.2018r.
    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie wręczenia nagród.
9. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.
10. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w ZS i P nr 1 w Bydgoszczy.

Życzymy powodzenia i twórczych pomysłów.
Organizatorzy: Anna Karolczak, Małgorzata Ziętara