Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. "Jestem bezpieczny w Internecie"

Celem konkursu jest:
1. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania ze stron internetowych (niebezpieczne treści, kontakty, działania).
2. Rozwijanie inwencji twórczej, uzdolnień artystycznych i poczucia estetyki wykonywanych prac.
3. Rozbudzenie twórczej inwencji oraz plastycznej wyobraźni.
4. Popularyzacja możliwości dzieci i młodzieży przewlekle chorej.

Regulamin konkursu:
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego bezpieczne korzystanie z Internetu. Praca może zawierać komentarze w postaci krótkich zdań. Format pracy to A4 lub A3. Plakat może być wykonany wybraną techniką plastyczną lub w programie graficznym i wydrukowany lub przesłany na adres e-mail naszej szkoły (jednak karta zgłoszeniowa musi zostać dostarczona w wersji papierowej).

2. Konkurs adresowany jest do:
• uczniów klas I-III szkół podstawowych,
• uczniów klas IV-VII szkół podstawowych,
• uczniów klas II-III gimnazjum
z bydgoskich placówek.

3. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć na adres organizatora konkursu wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ Z PODPISEM (kliknij tutaj, aby ją pobrać) rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.

5. Informacje o osobach nagrodzonych i wyróżnionych zamieszczone będą również na stronie internetowej – www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Kryteria oceny pracy:
• Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem, poprawność językowa i estetyka wykonanej pracy.


• Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć w terminie do 16 marca 2018 r. do sekretariatu szkoły przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy (2 piętro).

• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Życzymy powodzenia!

Organizatorzy: Monika Musiał, Joanna Grochowska, Paweł Wysiński
– nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 (szkoła szpitalna).