Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Zaproszenie do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Potrzebujemy Twojej pomocy – wiewiórka, sarna i inni Twoi przyjaciele”

Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie na piękno świata przyrody oraz losu dzikich zwierząt.
2. Ukazanie różnorodności zwierząt żyjących w odmiennych ekosystemach oraz ich roli dla życia zwierząt, roślin i ludzi.
3. Wdrażanie do harmonijnego współżycia ludzi i dzikich zwierząt żyjących w różnych środowiskach.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.
6. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych bydgoskich szkół.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klasy VII oraz II i III Gimnazjum.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
- nazwę, adres i numer telefonu placówki,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 (załącznik - zgoda)
5. Czas trwania konkursu 16.04 – 14.05.2018 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 maja. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o sposobie wręczenia nagród.
6. Prace należy dostarczać na adres:
Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl. najpóźniej do dnia 23 maja 2018r.

Życzymy powodzenia w konkursie.
Organizatorzy: B. Kocoń, B. Deptuła, M. Sakowska, B. Gęborys