Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY „Polska w Europie”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY

„Polska w Europie”

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół nr 33. Konkurs przebiegał będzie na trzech etapach edukacyjnych w klasach:

 • I-III  SP
 • IV-VI  SP
 • VII SP i II-III gimnazjum

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczące się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły.

 

 1. CELE KONKURSU:

 

 • przybliżenie wiedzy geograficznej, przyrodniczej i historycznej na temat Europy
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów klas I-III
 • poszerzanie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym znajdujących się w Europie
 • rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność krajobrazów Europy
 • umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU:

                                                                                        

 • Konkurs trwa od 7 maja do 25 maja 2018 r.
 • Przeprowadzają go: w klasach I-III SP nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
  a w klasach IV-VI SP oraz VII SP i II-III gimnazjum nauczyciele historii.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
 • Klasy I-III – pracy plastycznej przedstawiającej charakterystyczne elementy geograficzne, przyrodnicze bądź historyczne związane z Europą
 • Klasy IV-VI i oraz VII SP i II-III gimnazjum – rozwiązanie zestawu zadań konkursowych
 • Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 • imię, nazwisko i klasę ucznia
 • telefon kontaktowy
 • nazwę szpitala i oddziału
 • Prace konkursowe prosimy dostarczać do organizatorów.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja 2018 r.
 • Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • Klasy I-III SP
 • Klasy IV-VI SP
 • Klasy VII SP i II-III gimnazjum

 

 • Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone na festynach z okazji Dnia Dziecka lub będzie można odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły.

 

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Sypniewska i Alicja Cierżnicka