Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Grzyby skarby lasu”

Cele konkursu:
1. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat grzybów.
2. Uświadomienie zagrożeń zdrowia i życia wynikających ze zbierania i spożywania nieznanych grzybów.
3. Zaprezentowanie swoich możliwości twórczych przez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
4. Wytwarzanie nastroju do kreatywnej pracy wspomagającej leczenie.


Regulamin konkursu:
• Konkurs skierowany jest do uczniów ZS Nr33 w Bydgoszczy.
• Uczestnicy wykonują jedną indywidualną, przestrzenną pracę konkursową lub płaską w formacie od A4 do A3.
• Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
• Kryteria wiekowe uczestników:
- przedszkole
- klasy I –III
- klasy IV – VI
- klasy gimnazjalne
- klasy ponadgimnazjalne
• Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasę
- nazwę oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna (pobierz załacznik nr 3 )
• Kryteria oceny:
- staranność i oryginalność pracy
- samodzielne wykonanie
- ogólne wrażenie artystyczne
• Czas trwania konkursu: od 09.10.2017 – 10.11.2017r.
• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi 17.11.2017r.
• Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną w sali malinowej WSD podczas spotkania z leśniczym oraz na UTP.
• Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.
• Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie wręczenia nagród.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy twórczej zabawy.

Organizatorzy: Joanna Grochowska, Małgorzata Sakowska