Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym "Zabawy plastyczne z zastosowaniem znaków drogowych"

Cele konkursu:
• Poszerzanie wiedzy uczestników na temat znaczenia i interpretacji znaków drogowych.
• Propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym.
• Rozwijanie twórczej inwencji artystycznej poprzez łączenie różnorodnych materiałów plastycznych.
• Doskonalenie umiejętności manualnych uczniów poprzez aktywizowanie do działalności plastycznej.

Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS Nr 33.
2. Zadaniem konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy płaskiej dowolną techniką plastyczną.
3. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I – III SP
• klasy IV – VII SP
• klasy gimnazjalne.
4. Kryteria oceny pracy:
• ogólne wrażenie estetyczne,
• oryginalność i pomysłowość,
• samodzielność wykonania.
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, oddział
• do pracy prosimy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie (pobierz załącznik 2)
6. Czas trwania konkursu: 04.09– 20.09 2017 r.
7. Prace prosimy złożyć w terminie do 20.09 2017 r. w sekretariacie szkoły lub w pokoju nauczycielskim w WSD.
8. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły, a nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą lub dostarczone na oddziały.
9. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.


Życzymy powodzenia i twórczych pomysłów.


Organizatorzy: J. Michalak, M. Górska.