Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. "Na tropach sztuki. Tęczowe barwy motyli."

Cele konkursu :
1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno fauny oraz poszerzanie wiadomości na temat różnorodnych gatunków motyli.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych technik plastycznych, wykorzystania palety barw i ich łączenia.
3. Propagowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, odreagowanie napięć psychicznych oraz osiągnięcie sukcesu poprzez udział w konkursie.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do:
• uczniów klas I - III szkół podstawowych,
• uczniów klas IV-VII szkół podstawowych,
• uczniów klas gimnazjum.
2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną przedstawiającą różne gatunki motyli.
3. Format pracy A-4 lub A-3.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody
na zaprezentowanie prac na wystawie pokonkursowej oraz przetwarzaniem danych osobowych autorów prac na potrzeby konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania i wykorzystania prac konkursowych do publikacji (strony internetowe, prezentacja w miejscach publicznych w formie wystawy, kronika).
5. Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna
na przetwarzanie danych osobowych dziecka - kliknij tutaj, aby ją pobrać.
6. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.
7. Na konkurs każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.
8. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje o osobach nagrodzonych i wyróżnionych zamieszczone będą również na stronie internetowej – www.zs33.bydgoszcz.pl
9. Pokonkursowa wystawa prac zorganizowana zostanie w holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Kryteria oceny pracy:
• Prace ocenione będą w podanych wyżej trzech grupach wiekowych.
• Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem, estetyka oraz samodzielność wykonanej pracy.
• Prace powinny zawierać metryczkę z danymi: imię, nazwisko, klasę, wiek autora, telefon kontaktowy, nazwisko nauczyciela – opiekuna z telefonem oraz adres i telefon szkoły.
• Prace należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w terminie do 31.10.2017 r. do sekretariatu szkoły przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 4 w Bydgoszczy (2 piętro).
• Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału konkursie, życzymy kreatywnych pomysłów oraz owocnej pracy.
Organizatorzy: B. Wysińska, S. Kamieńska, P. Wysiński
– nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy (szkoła szpitalna).