Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego "I Ty zostaniesz Pitagorasem" w roku szkolnym 2017/2018

W tradycję naszej szkoły wpisał się już konkurs matematyczny, organizowany co roku. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału.

Założenia konkursu:
► konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klas II –III gimnazjum

Cele konkursu:
► zwrócenie uwagi uczniów na możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki w życiu codziennym,
►  kształcenie zainteresowań matematyką jako nauką - nie tylko dla geniuszy,
► wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Warunki konkursu:
► organizatorzy przekażą zestawy zadań konkursowych nauczycielom matematyki na poszczególnych oddziałach,
►  zainteresowani uczniowie wykonują zadania z kart konkursowych w obecności nauczyciela,
► o kolejności zwycięskich miejsc decydować będzie ilość punktów zdobytych w zadaniach konkursowych,
►  prace powinny zawierać przynajmniej dwa poprawnie rozwiązane zadania.
Dla osób, które zdobędą najwięcej punktów przewidziane są nagrody.
Każda praca powinna zawierać:
►  imię i nazwisko uczestnika,
►  klasę,
►  nazwę oddziału i szpital.

PRACE PROSIMY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROM KONKURSU DO DNIA:
8 CZERWCA 2018 ROKU . Wyłonienie zwycięzców nastąpi 12 czerwca 2018r.

Życzymy samych trafnych rozwiązań!

Organizatorzy konkursu:   
Katarzyna Mikołajczak, Katarzyna Niedzwiec