Konkursy i wystawy / Konkursy 2017/2018

powrót

Konkurs plastyczny pt. „Las tętniący życiem”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonujących przy Zespole Szkół Nr 33. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczące się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły.

1. Cele konkursu:
• rozwijanie i odkrywanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów
• ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, które dostarcza świat przyrody
• ukazanie różnorodności leśnych organizmów oraz roli lasu dla życia zwierząt, roślin i ludzi.

2. Przebieg konkursu:
• Konkurs trwa od 15 październik 2017 r. do 31 października 2017 r.
• Przedmiotem konkursu jest:
wykonanie pracy plastycznej pt. „Las tętniący życiem”.
• Każda praca powinna zawierać następujące dane:
-imię, nazwisko i klasę ucznia,
-adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy,
-nazwę oddziału i szpitala.
• Prace konkursowe uczniów prosimy dostarczać do organizatorów konkursu do 5 listopada 2017 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.
• Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych:
-klasy 1-3 SP
-klasy 4-7 SP
-gimnazjum
• Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność.
• Prace konkursowe można będzie oglądać na wystawie pokonkursowej na holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

3. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody na oddziałach lub będą do odebrania w sekretariacie szkoły po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym.

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Sypniewska, Justyna Rypolc