Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego "Mój niezwykły latawiec".

CELE KONKURSU:
• Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka przebywającego na oddziale szpitalnym za pomocą różnych środków artystycznych.
• Odwrócenie uwagi dziecka od sytuacji i miejsca w którym się znajduje, odreagowanie negatywnych emocji związanych z pobytem w placówce leczniczej.
• Wypełnienie czasu wolnego podczas pobytu dziecka w placówce leczniczej.

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie ZS nr33 w Bydgoszczy przebywający na oddziałach szpitalnych.
2. Warunki konkursu:

• Uczestnicy wykonują jedną indywidualną, płaską lub przestrzenną pracę konkursową w formacie nie większym niż A2.
• Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – rysunek, malarstwo, grafika, włóczka, tkanina, papieroplastyka itp.

Kryteria wiekowe uczestników:
- klasy I-III
- klasy IV-VI
- klasa VII i klasy gimnazjalne
- klasy ponadgimnazjalne.

Jury będzie brało pod uwagę:
- kreatywność,
- zastosowaną technikę,
- samodzielność.

Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasę
- nazwę oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna

4. Czas trwania konkursu: 17.04.2018 – 08.05.2018r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi 11.05.2018r.
5. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie wręczenia nagród.
7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji konkursu można kierować na adres joasia.grochowska@interia.pl
8. Konkurs zakończy się wystawą na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy twórczej zabawy.
Organizatorzy konkursu: Małgorzata Sakowska, Joanna Grochowska.