Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. "Wspomnienia wakacyjne"

Cele konkursu:

1. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

2. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.

3. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS Nr 33 w Bydgoszczy.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

-klasy I – III

-klasy IV – VI

-klasy gimnazjalne

-klasy licealne

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

-imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła

-imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

-numer telefonu kontaktowego

-zgodę rodzica/opiekuna

6. Czas trwania konkursu: od 01 do 17 września 2016r.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 września 2016r., a lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce we wrześniu na IX Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli i psychologów na terenie UKW oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

9. O sposobie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy: mgr M. Modrzyńska, mgr B. Kocoń