Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Bydgoszcz – miasto dwóch rzek” - kalendarz wodny

Cele konkursu:

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat atrakcji Bydgoszczy związanych z położeniem nad Brdą i Wisłą oraz uświadomienie jej szczególnych walorów przyrodniczych i geograficznych.

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego miasta.

3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS Nr 33 w Bydgoszczy.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie, dowolną techniką, płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.

3. Zostaną one ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

-klasy I – III

-klasy IV – VI

-klasy gimnazjalne

-klasy licealne

4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

-imię i nazwisko ucznia, klasę

-oddział, na którym praca została wykonana oraz nazwisko nauczyciela

-numer telefonu kontaktowego do rodziców i adres, pod który można będzie wysłać nagrodę.

-zgodę opiekuna na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych.

5. Czas trwania konkursu: od 13 lutego do 30 maja 2017 r.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 5 czerwca 2017 r., a lista laureatów umieszczona będzie na stronie internetowej szkoły.

7. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w miejscowości Burgas, a najciekawsze prace wykorzystane zostaną w kalendarzu finansowanym przez firmy zewnętrzne.

8. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl

10. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

 

Organizatorzy: Joanna Grochowska, Małgorzata Sakowska, Beata Deptuła.