Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. "Historia i przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem"

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyku samodzielnego czytania.

Propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat twórczości Henryka Sienkiewicza.

Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.

Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz dzieci leczących się na bydgoskich oddziałach szpitalnych.

Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej

w formacie A- 4 lub A-3.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

-klasy IV – VI

-klasy gimnazjalne

-klasy licealne

Każda praca powinna zawierać następujące dane:

-imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła

-imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

-numer telefonu kontaktowego

-zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów tj. ZS Nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu

 

Czas trwania konkursu: od 5 października do 6 listopada 2016 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 listopada 2016 r., a lista laureatów umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w grudniu 2016 r. w Pedagogicznej Wojewódzkiej Bibliotece w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

O terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. Marii Skłodowskiej – Curie nr 4, tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat w godz. 8.00 - 15.00)

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: mgr B. Kocoń, mgr B. Deptuła