Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Zielone krajobrazy Bydgoszczy - zdrowe płuca miasta”

Cele konkursu:

1. Uświadomienie uczniom pozytywnego wpływu terenów zielonych na stan powietrza Bydgoszczy oraz inspirowanie do podejmowania jednostkowych działań na rzecz jego poprawy.

2. Rozwijanie zainteresowań stanem środowiska przyrodniczego miasta poprzez wykonywanie tematycznych prac plastycznych.

3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.

5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów bydgoskich szkół oraz uczniów przebywających na leczeniu na oddziałach szpitalnych naszego miasta.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

-klasy I – III

-klasy IV – VI

-klasy gimnazjalne

Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 10 prac.

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

-imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła

-imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

-numer telefonu kontaktowego

-zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (kliknij tutaj, aby ją pobrać)

6. Czas trwania konkursu: od 15 kwietnia do 20 maja 2017 roku.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 23 maja 2017 r., a lista zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w czerwcu w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4.

9. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone laureatom do szkół macierzystych lub wysłane pocztą.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. M. Skłodowskiej - Curie 85-731 Bydgoszcz tel. /52/ 345 28 17

(sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: mgr B. Kocoń, mgr B. Deptuła, mgr B. Gęborys