Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie matematycznym

Szanowni Państwo

Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy serdecznie zapraszają uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych do wzięcia udziału w konkursie matematycznym „Niepowtarzalne mandale z okręgów”. Załączamy regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA PLACÓWEK SZKOLNICTWA SZPITALNEGO I SANATORYJNEGO
"Niepowtarzalne mandale z okręgów" W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. CELE KONKURSU:

- rozbudzanie zainteresowań przedmiotem matematyka

- rozwijanie umiejętności matematycznych,

- utrwalanie wiadomości z geometrii,

- ćwiczenie poprawnego języka matematycznego,

- doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia,

- praktyczne zastosowanie wiadomości z geometrii.

2. WYMAGANIA:

Udział w konkursie polega na wykonaniu mandali z okręgów i wszystkich jego części (promienia, średnicy, cięciwy). Pracę wykonaną ołówkiem, można uzupełnić kolorami. Format pracy A4. Każda praca powinna zawierać trzy poprawnie sformułowane i rozwiązane zadania związane z narysowaną mandalą (np. obliczanie długości okręgu, pole koła, itp).

3. PRZEBIEG KONKURSU:

- placówki przesyłają pracę konkursową wraz z "KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ" (kliknij tutaj, aby pobrać) oraz "Zgodę na udział dziecka w konkursie oraz udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych dziecka" (kliknij tutaj, aby pobrać) na adres pocztowy szkoły do 19 maja 2017 roku.

- wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim tygodniu maja 2017 roku,

- lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.zs33.bydgoszcz.pl

- komisja konkursowa w ZS Nr 33 w Bydgoszczy zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień dla wykonawców najciekawszych prac, zastrzega sobie prawo do publikacji wyników konkursu na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl.

- prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie

4. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE NAJCIEKAWSZYCH PRAC:

- samodzielność wykonania pracy,

- estetyka i dokładność wykonania,

- oryginalność wykonanej pracy,

- zgodność z tematem.

5. UCZESTNICY KONKURSU:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ,

- w konkursie może wziąć udział młodzież objęta nauczaniem w placówkach szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z całej Polski.

6. ORGANIZATORZY:

Katarzyna Mikołajczak, Katarzyna Niedzwiec, Justyna Rocławska, Wojciech Franków

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz