Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Zaproszenie do udziału w konkursie biologicznym pt. „Dbam o swoje zdrowie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie biologicznym pt. „Dbam o swoje zdrowie”. Pragniemy zachęcić uczniów do pogłębienia wiedzy o czynnikach wpływających na zdrowie człowieka. O tym jak wspaniałym i niezwykłym dobrem jest zdrowie, możemy się przekonać każdego dnia. Zdrowie jest postrzegane przez współczesnego człowieka jako jedna z najbardziej znaczących wartości w jego życiu. Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc i te, które dotyczą zdrowia, kształtują się we wczesnym okresie życia. Mamy zatem nadzieję, że udział w konkursie pogłębi wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie.

 

CELE KONKURSU:

• propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania czynników które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie człowieka;

• nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;

• posługiwanie się terminologią biologiczną;

• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

• umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie.

PRZEBIEG KONKURSU:

• konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, przebywających na leczeniu w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

• czas trwania konkursu - październik 2016 r.

• przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką i w dowolnym formacie

plakatu związanego z tematyką konkursu

• ocenie podlegać będzie pomysłowość, zgodność z tematem oraz estetyka prac

• każda praca powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko i klasę ucznia; oddział; adres zamieszkania, numer kontaktowy lub/i adres e-mail

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu listopada 2016 r.

• autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy

• informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Życzymy sukcesów oraz przyjemnej pracy podczas wykonywania pracy konkursowej.

 

Organizatorzy: Anna Tojza, Bożena Gęborys