Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Cztery pory roku”

Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży.

2. Popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

3. Wytwarzanie nastroju do kreatywnej pracy wspomagającej leczenie.

 

Regulamin konkursu:

-Konkurs skierowany jest do uczniów ZS Nr33 w Bydgoszczy.

-Uczestnicy wykonują jedną indywidualną, płaską pracę konkursową w formacie od A5 do A3.

-Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

-Kryteria wiekowe uczestników:

-przedszkole

-klasy I –III

-klasy IV – VI

-klasy gimnazjalne

-klasy ponadgimnazjalne

-Każda praca powinna zawierać następujące dane:

-tytuł pracy

-imię i nazwisko autora

-wiek i klasę

-nazwę oddziału

-numer telefonu kontaktowego

-zgodę rodzica/opiekuna

 

-Kryteria oceny:

-staranność i oryginalność pracy

-samodzielne wykonanie

-ogólne wrażenie artystyczne

 

-Czas trwania konkursu: od 01.10.2016 – 25.05.2017r.

-Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi 26.05.2017r.

-Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na Festynie z okazji Dnia Dziecka w WSD i tablicach w holu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.

-Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.

-Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o sposobie wręczenia nagród.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy twórczej zabawy.

 

Organizatorzy: Beata Kocoń, Marta Modrzyńska, Małgorzata Sakowska