Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego "Na tropach sztuki. Kolory ogrodu."

Celem konkursu jest:

1. Budzenie zainteresowań światem przyrody, uwrażliwianie na jej piękno oraz poszerzanie wiadomości na temat różnorodnych gatunków flory ogrodu.

2. Dążenie do osiągnięcia sukcesu poprzez doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych technik plastycznych, wykorzystania palety barw i ich łączenia.

3. Rozwijanie inwencji twórczej, uzdolnień artystycznych i poczucia estetyki wykonywanych prac.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do:

•uczniów klas I - III szkół podstawowych,

•uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

•uczniów klas I -III gimnazjum.

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną przedstawiającą barwny ogród.

3. Format pracy A-4 lub A-3.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac na wystawie pokonkursowej oraz przetwarzaniem danych osobowych autorów prac na potrzeby konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania i wykorzystania prac konkursowych do publikacji (strony internetowe, prezentacja w miejscach publicznych w formie wystawy, kronika).

5. Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka (kliknij, aby pobrać plik).

6. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.

7. Na konkurs każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

8. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje o osobach nagrodzonych i wyróżnionych zamieszczone będą również na stronie internetowej – www.zs33.bydgoszcz.pl

9. Pokonkursowa wystawa prac zorganizowana zostanie w holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Kryteria oceny pracy:

• Prace ocenione będą w podanych wyżej trzech grupach wiekowych.

• Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem, estetyka wykonanej pracy.

• Prace powinny zawierać dane: imię, nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy, nazwisko nauczyciela - opiekuna, adres szkoły.

• Prace należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście w terminie do 2.11.2016 r. do sekretariatu szkoły przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 4 w Bydgoszczy (2 piętro).

• Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału konkursie, życzymy udanych pomysłów oraz owocnej pracy.

Organizatorzy: B. Wysińska, S. Kamieńska, P. Wysiński

– nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 (szkoła szpitalna).