Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego "Mam pomysł na komiks"

Celem konkursu jest:

1. Uświadomienie uczniom, że język angielski jest jednym z najbardziej uniwersalnych języków.

2. Ćwiczenie poprawności językowej.

3. Rozwijanie inwencji twórczej, uzdolnień artystycznych i poczucia estetyki wykonywanych prac.

4. Rozbudzenie twórczej inwencji oraz plastycznej wyobraźni.

5. Popularyzacja możliwości dzieci i młodzieży przewlekle chorej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do:

• uczniów klas I - III szkół podstawowych,

• uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

• uczniów klas I -III gimnazjum

przebywających w szpitalach i uczących się na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli placówek szkolnictwa szpitalnego z całej Polski.

2. Wraz z pracą konkursową placówki dostarczają na adres organizatora konkursu wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z PODPISEM rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj, aby pobrać plik z kartą zgłoszeniową).

3. Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie komiksu z Superbohaterem promującym pozytywne postawy i wartości, np. zdrowy tryb życia, przyjaźń, dobroczynność. Może być to postać zaczerpnięta z filmu, z kreskówki lub wymyślona. Komiks powinien zawierać dialogi bohaterów w języku angielskim (przynajmniej dwie sceny). Format pracy to A4 lub A3.

4. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.

5. Informacje o osobach nagrodzonych i wyróżnionych zamieszczone będą również na stronie internetowej – www.zs33.bydgoszcz.pl

Kryteria oceny pracy:

• Prace oceniane będą z uwzględnieniem poziomu wymagań językowych na dany etap edukacyjny.

• Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem, poprawność językowa, estetyka wykonanej pracy.

• Prace należy dostarczyć w terminie od 17 października do 25 listopada 2016 roku do sekretariatu szkoły przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy (2 piętro).

• Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody.

Życzymy powodzenia!

Sponsorem nagród jest m.in. wydawnictwo Oxford - serdecznie dziękujemy!

Organizatorzy: Joanna Grochowska, Monika Musiał, Paweł Wysiński

– nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 (szkoła szpitalna).