Konkursy i wystawy / Konkursy 2016/2017

powrót

Konkurs przyrodniczo - geograficzny „Wisła królowa polskich rzek”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum i LO Zespołu Szkół Nr 33.

Konkurs przebiegał będzie na 2 etapach edukacyjnych w klasach:

• I-III Gim

• I-III LO

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły.

 

1. CELE KONKURSU:

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczo - geograficznych

• wskazanie na bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne, jakie daje Wisła,

• popularyzowanie zainteresowań turystyką i ekologią

• rozwijanie wśród uczniów umiejętności stosowania wiedzy przyrodniczej w praktyce

• rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrodniczą naszego kraju

• wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów

• kształcenie umiejętności korzystania z atlasu geograficznego

• umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie

 

2. PRZEBIEG KONKURSU:

• Konkurs trwa od 6 marca do 30 marca 2017 r.

• Przeprowadzają go: w klasach I-III gimnazjum i I-III LO nauczyciele geografii, przyrody i biologii.

• Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zestawu zadań konkursowych

• Każda praca powinna zawierać następujące dane:

-imię, nazwisko i klasę ucznia

-adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy

-nazwę oddziału i szpitala

• Prace konkursowe prosimy dostarczać do organizatorów.

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2017 r.

• Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

-Klasy I-III gimnazjum

-Klasy I-III LO

• Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone na oddziałach szpitalnych lub będzie można odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły.

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA

 

Organizatorzy konkursu: Bożena Gęborys, Anna Osowska i Piotr Libera.