Konkursy i wystawy / Konkursy 2015/2016

powrót

Zaproszenie do udziału w miejskim konkursie plastycznym „Jan Paweł II i dzieci”

Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym „Jan Paweł II i dzieci”
Cele konkursu:
1.    Zainteresowanie uczniów osobą papieża Polaka Jana Pawła II, przypomnienie jego pontyfikatu, życia i nauczania.
2.    Pielęgnowanie pamięci o naszym Wielkim Rodaku.
3.    Rozwijanie twórczej inwencji artystycznej uczestników, poprzez wykonanie pracy, której inspiracją jest osoba papieża Jana Pawła II .
Warunki konkursu:
1.    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie Bydgoszczy.
2.    Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej
w formacie A-4 lub A-3.
3.    Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a.    - uczniowie klas I-III,
b.    - uczniowie klas IV-VI,
4.    Każda praca powinna zawierać następujące dane:
a.    - imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
b.    - nazwę, adres i numer telefonu placówki,
c.    - imię i nazwisko opiekuna.
d.    - zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS Nr 33
5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2015 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone laureatom w Bibliotece Pedagogicznej w listopadzie.
6.    Prace należy przesłać w terminie do 31.10.2015 roku na adres: Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17
7.    Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będzie można zobaczyć na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl
Życzymy powodzenia w konkursie.
Organizatorzy: Joanna Grochowska, Iwona Górczyńsk