Konkursy i wystawy / Konkursy 2015/2016

powrót

Konkurs historyczno - przyrodniczy „Najpiękniejsze zakątki Polski”

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 33. Konkurs przebiegał będzie na trzech etapach edukacyjnych w klasach:
I-III  SP
IV-VI  SP
I-III gimnazjum
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczące się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły.

1. CELE KONKURSU:
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i historycznych swoją Ojczyzną
rozwijanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów klas I-III
poszerzanie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym znajdujących się w Polsce
poszerzanie wiadomości o dorobku kulturowym Polaków
rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrodniczą naszego kraju
umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie

2. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs trwa od 6 maja do 29 maja 2016 r. 
Przeprowadzają go: w klasach I-III SP nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
a w klasach IV-VI SP i I-III gimnazjum nauczyciele historii oraz przyrody i biologii.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
        - Klasy I-III – pracy plastycznej
        - Klasy IV-VI i I-III gimnazjum – rozwiązanie zestawu zadań konkursowych
Każda praca powinna zawierać następujące dane:
        - imię, nazwisko i klasę ucznia
        - adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy
        - nazwę oddziału i szpitala
Prace konkursowe prosimy dostarczać do organizatorów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2016 r. 
Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
        - Klasy I-III SP
        - Klasy IV-VI SP
        - Klasy I-III gimnazjum 
Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone na festynach z okazji Dnia Dziecka lub będzie można odebrać je osobiście w sekretariacie szkoły.

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Sypniewska i Alicja Cierżnicka