Konkursy i wystawy / Konkursy 2015/2016

powrót

Konkurs „Las w czterech porach roku”

        Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów przebywających w bydgoskich szpitalach i uczących się w Zespole Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej. 
Konkurs skierowany jest do uczniów:
klas 1-3 SP
klas 4-6 SP
Gimnazjum 
LO

Cele konkursu: 
rozwijanie i odkrywanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów
doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich
pogłębienie wiadomości o lesie, jego mieszkańcach i darach lasu
ukazania piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, które dostarcza świat przyrody

Przebieg konkursu:
Konkurs trwa od 10.10.2015r do 10.11.2015r. 
Przedmiotem konkursu jest:
klasy 1-3 i 4-6 SP wykonanie pracy plastycznej 
gimnazjum, wykonanie tematycznej prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej
LO, wykonanie tematycznej prezentacji multimedialnej lub napisanie dowolnego tekstu literackiego tematycznie związanego z konkursem.
Konkurs przeprowadzają nauczyciele zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele plastyki, informatyki, j. polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Każda praca powinna zawierać następujące dane:
imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy, 
nazwę oddziału, 
imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego konkurs.

Prace konkursowe uczniów, prosimy dostarczyć do 20 listopada do organizatorów konkursu.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada 2015r. Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach wiekowych. Będziemy oceniać zgodność z tematem, estetykę wykonania, pomysłowość i oryginalność. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody na oddziałach lub przesłane pocztą na adres domowy. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celach edukacyjnych. 
Uczestnikom życzymy powodzenia!!!

A. Kiernicka, K. Sypniewska