Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Oblicza przyjaźni”

Cele konkursu:
1. Umożliwienie uczniom plastycznego wypowiedzenia się na temat swej przyjaźni nie tylko z kolegą lub koleżanką, ale także np. z książką, ukochanym zwierzęciem itd.
2. Uświadomienie im jak ważne w życiu jest nawiązywanie prawidłowych relacji międzyludzkich.
3. Rozwijanie umiejętności przekazywania swoich uczuć w sposób artystyczny.
4. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
5. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
6. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół specjalnych naszego województwa.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
 klasy I – III
 klasy IV – VI
 klasy gimnazjalne
Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 10 prac.
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła
 imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
 numer telefonu kontaktowego
6. Czas trwania konkursu: od 15 października do 14 listopada 2014r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 listopada 2014r., a lista laureatów zamieszczona
na stronie internetowej szkoły.
8. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w grudniu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4.
9. O sposobie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły oraz telefonicznie.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.