Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Serce masz tylko jedno!”

„Pamiętaj o sercu, Miej serce dla serca, Zawalcz o swoje serce”. To hasła tegorocznych obchodów Światowego Dnia Serca, który jest organizowany w każdą ostatnią niedzielę września w ponad 120 krajach. Ma on na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki.

Nasza szkoła od wielu lat obchodzi Światowy Dzień Serca poprzez organizowanie imprez, konkursów, wystaw. Pragniemy w ten sposób wpływać na świadomość dzieci i młodzieży, by dbały o swoje zdrowie od najmłodszych lat.

W tym roku pragniemy włączyć się do obchodów Światowego Dnia Serca zapraszając uczniów szkół szpitalnych, sanatoryjnych i dzieci z wadami serca do udziału w konkursie plastycznym „Serce masz tylko jedno”. Jak co roku nasze przedsięwzięcie patronatem objęła Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.

Cele konkursu:

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat zdrowego trybu życia.

2. Poszerzanie wiedzy na temat chorób serca i ich leczenia.

3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.

5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół szpitalnych, sanatoryjnych i dzieci z wadami serca.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

- dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat)

- klasy I – III

- klasy IV – VI

- klasy gimnazjalne

Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 5 prac.

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, szkoła

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

- numer telefonu kontaktowego

6. Czas trwania konkursu: od 10 września do 10 października 2014r.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 października 2014r. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce 18 października 2014r. podczas trwania

VII Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w Bydgoszczy

ul. Piotrowskiego 12-14, budynek KPSW.

9. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone laureatom do szkół macierzystych lub wysłane pocztą.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz wykorzystanie prac na wystawach organizowanych przez naszą szkołę.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. Curie - Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz  tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

Organizatorzy: mgr M. Sakowska, mgr B. Deptuła, mgr B. Kocoń