Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Zaproszenie do udziału w ogólnoszkolnym konkursie plastycznym pt. ”Psy i koty – nasi przyjaciele”

Ideą konkursu jest plastyczne wyrażanie uczuć i refleksji związanych ze zwierzętami bliskimi dla człowieka takimi jak psy i koty.

Cele konkursu:

1. Zwrócenie uwagi uczniów na miejsce zwierząt w naszym życiu, w szczególności na: Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci na rzecz ochrony zwierząt. Inicjowanie działań na rzecz ochrony zwierząt w najbliższym otoczeniu.
2. Popularyzowanie technik płaskich i przestrzennych jako sposobu atrakcyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Rozwój i doskonalenie umiejętności manualnych dzieci i młodzieży poprzez zachęcenie do starannego i estetycznego wykonania pracy stymulowanej wyobraźnią uczestników.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik powinien wykonać indywidualną pracę dowolną techniką płaską lub przestrzenną.
3. Wszystkie prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych.
- Klasy I – III szkoły podstawowej
- Klasy IV-VI szkoły podstawowej
- Klasy I-III gimnazjum.
2. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko ucznia
- klasa i wiek autora pracy,
- numer kontaktowy lub/i adres e-mail
- nazwę, adres i numer telefonu szkoły macierzystej
- imię i nazwisko opiekuna pracy plastycznej.
3. Prace należy dostarczyć w terminie 06.10 – 20.10.2014  do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy lub przekazać bezpośrednio organizatorom konkursu.

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są indywidualne nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów i sponsorów.  O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia informacji o osobach nagrodzonych na stronie internetowej placówki (www.zs33.bydgoszcz.pl). 

Powodzenia!


Organizatorzy: Marta Wiśniewska, Anna Karolczak


Bydgoszcz, październik 2014