Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Osobliwości parków narodowych w Polsce”.

Cele konkursu:
1.    Zapoznanie z różnorodnością form ochrony środowiska przyrodniczego.
2.    Poznanie polskich parków narodowych.
3.    Przybliżenie osobliwych przyrodniczo miejsc i regionów naszego kraju.
4.    Popularyzowanie zachowań proekologicznych.
5.    Rozwijanie twórczej inwencji artystycznej uczestników, poprzez wykonanie pracy której inspiracją jest ochrona środowiska przyrodniczego.
Warunki konkursu:
1.    Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli przebywających na leczeniu w szpitalach i sanatoriach na terenie całej Polski.
2.    Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A-4 lub A-3.
3.    Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
a.    - dzieci przedszkolne
b.    - uczniowie klas I-III,
c.    - uczniowie klas IV-VI,
d.    - uczniowie gimnazjum,
4.    Każda praca powinna zawierać następujące dane:
a.    - imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
b.    - nazwę, adres i numer telefonu placówki,
c.    - imię i nazwisko opiekuna.
5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2014 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które prześlemy pocztą.
6.    Prace należy przesłać w terminie do 14.11.2014 roku na adres: Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy ul.  Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17
7.    Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będzie można zobaczyć na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl
8.    Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły.
Życzymy powodzenia w konkursie.
Organizatorzy: Iwona Górczyńska, Aneta Biesiacka