Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Wojewódzki konkurs plastyczny ,,Na tropach sztuki. Piękno krajobrazów polskich.”

Konkurs adersowany był do uczniów klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum.  Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy przedstawiającej uroki krajobrazów naszego kraju, mając do dyspozycji szeroki wachlarz technik plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 115 prac, co świadczy o dużej popularności proponowanej tematyki.

W konkursie wzięło udział 11 szkół z naszego województwa.

Najwięcej prac otrzymaliśmy ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy – 53 prace, z Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy – 50 prac; ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego – 31 prac; z ZS 33- szkoły szpitalnej - 34 prace; ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu -21 prac. Łącznie przyznano 14 nagród we wszystkich kategoriach wiekowych.

W pracach pojawiły się różnorodne, bardzo interesujące i niejednokrotnie bardzo pracochłonne techniki plastyczne. Wśród nich wymienić można collage, wyklejanie plasteliną, włóczką oraz tworzywem naturalnym, rysowanie kredkami, malowanie farbami. Wśród nagrodzonych prac, w kategorii klas I - III pojawiły się aż trzy prace wykonane z liści i różnorodnego tworzywa naturalnego. Wybierane były najbardziej oryginalne i pracochłonne techniki plastyczne. Prace uczestników konkursu podziwiać można w holu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Poniżej podajemy listę laureatów.

Klasy 1-3 Szkoła Podstawowa

Miejsce 1:

Julia Rynkiewicz

kl. III, SP nr 5 Toruń

Opiekun Iwona Wasilewska

Miejsce 1:

Olga Chruściel

kl. III, SP nr 5 Toruń

Opiekun Iwona Wasilewska

Miejsce 2 :

Kinga Jeżdżewska

kl. II,SP nr 56 Bydgoszcz

Opiekun Katarzyna Rydzkowska

Miejsce 3:

Anna Mencfel

kl. I, SP nr 41 Bydgoszcz

Opiekun

Klasy 4-6 Szkoła Podstawowa

Miejsce 1:

Oliwia Rajchenbach

kl. IV, Zespół Szkół Osielsko

Opiekun Waldemar Malak

Miejsce 2:

Oliwia Zdrojewska

kl.IV, SP nr 37 Bydgoszcz

Opiekun Iwona Albińska

Miejsce 3:

Magdalena Rakowska

kl.IV, ZS nr 30 Specjalnych Bydgoszcz

Opiekun Jakub Elwertowski

Miejsce 3:

Tamira Fojutowska

kl.V, SP nr 37 Bydgoszcz

Opiekun Iwona Albińska

Klasy 1- 3 Gimnazjum

Miejsce 1:

Szulc Patrycja

kl. III Gim, ZS nr 33 Specjalnych Bydgoszcz

Opiekun Maria Górska

Miejsce 2 :

Szymon Osuch

kl. III Gim ZS nr 33 Specjalnych Bydgoszcz

Opiekun Bożena Wysińska

Miejsce 3:

Anna Tokarewicz

kl. III Gim, Gim nr 33 Bydgoszcz

Opiekun Paweł Nędzołek

Wyróżnienie:

Łukasz Remus

kl. III Gim., Zespół Szkół nr 30 Specjalnych, Bydgoszcz

Opiekun Jakub Elwertowski

Wyróżnienie:

Karolina Rakoczy

kl.II Gim, ZS nr 9, Gim nr 52 Bydgoszcz

opiekun Joanna Oździńska

Wyróżnienie: Łukasz F.

kl.I Gim., ZS nr 33 Specjalnych Bydgoszcz

Opiekun Sylwia Kamieńska

Wszystkim uczestnikom, nauczycielom i opiekunom dziękujemy za udział w konkursie oraz nadesłanie pięknych, wartościowych prac. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów w dniu 20.11.2014 r. o godzinie 13.30 do świetlicy Kliniki Chirurgii Dziecięcej (V piętro) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, przy ul. C. Skłodowskiej w Bydgoszczy.

Prosimy o powiadomienie nagrodzonych uczniów ze swojej placówki i telefoniczne potwierdzenie przybycia po odbiór nagrody.

Tel. kontaktowy: Bożena Wysińska 604 137 884

Organizatorzy konkursu: Sylwia Kamieńska, Bożena Wysińska, Paweł Wysiński