Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Podsumowanie konkursu plastycznego : „Szkoła w moim mieście„

Na przełomie maja i czerwca 2015 r. odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny pt.” Szkoła w moim mieście”. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Ideą konkursu było plastyczne wyrażenie uczuć i refleksji, związanych ze społecznością szkolną.

Celem konkursu było:

- zwracanie uwagi na znaczenie szkoły w życiu dzieci

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej

- doskonalenie sprawności manualnych

- rozwijanie umiejętność i łączenia wyobraźni z technikami

Prace zostały wykonane indywidualnie. Wykonane prace obejmowały 3 kategorie:

- klasa I-III

- klasa IV-V

- klasa I-III gimnazjum

Nie wpłynęły żadne prace z gimnazjum.

Przy ocenie prac brane były pod uwagę: pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła ANETA S. z kl. IV - SP nr 19

II miejsce KINGA I. z kl. II - ZS nr 33 Wojewódzki Szpital Zakaźny

III miejsce ADAM S. z kl. V - ZS nr 33 Szpital Uniwersytecki nr 1 , Klinika Chirurgii Dziecięcej

III miejsce NATALIA Cz. z kl. I - Szpital Uniwersytecki nr 1, Klinika Chirurgii

Przyznano również wyróżnienia

KATARZYNA Z. z KL II - Szpital Uniwersytecki nr 1, Oddział Gastroenterologii

KINGA C. z kl. I - SP nr 19

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Prace, które brały udział w konkursie zostały wyeksponowane na wystawie w SP nr 19 w Bydgoszczy.

Organizatorzy: MAŁGORZATA ZIĘTAK i MONIKA KRAJNIAK