Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Konkurs wiedzy biologicznej pt. „Zwierzęta i rośliny Polski”

      Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie wiedzy biologicznej pt. „Zwierzęta i rośliny Polski”. Pragniemy zachęcić uczniów do pogłębienia wiedzy o niezwykłym świecie roślin i zwierząt występujących na terenie naszego kraju. O tym jak wspaniałym i niezwykłym dobrem jest przyroda, możemy się przekonać każdego dnia. Niestety, z każdym rokiem, w wyniku działalności człowieka, zasób gatunków roślin i zwierząt kurczy się coraz bardziej.  Wiele gatunków wyginęło już bezpowrotnie i musimy robić wszystko, by powstrzymać dalszą degradację środowiska i ocalić wymierające gatunki. Mamy zatem nadzieję, że udział w konkursie pogłębi wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie.  
Cele konkursu:
•    Zapoznanie z różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt występujących w Polsce.
•    Poznanie wybranych gatunków polskiej flory i fauny.
•    Przybliżenie osobliwości przyrodniczych  naszego kraju.
•    Popularyzowanie zachowań proekologicznych.
•    Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wzbudzanie zamiłowania do piękna ziemi ojczystej.
Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, przebywających na leczeniu w bydgoskich szpitalach.
2. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadań zawartych w karcie konkursowej.
3. Ocenie podlegać będzie poprawność merytoryczna, kreatywność i estetyka prac.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko i klasę ucznia
- oddział
- adres zamieszkania, numer kontaktowy ucznia lub/i adres e-mail
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2015 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
6. Informacje o przebiegu i podsumowanie konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl
Życzymy sukcesów oraz przyjemnej pracy podczas wykonywania zadań konkursowych.

Organizatorzy: Anna Tojza, Aneta Biesiacka, Bożena Gęborys