Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Konkurs historyczno – przyrodniczy „Osobliwości historyczne i przyrodnicze Polski”

         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 33. Konkurs przebiegał będzie na trzech etapach edukacyjnych w klasach:
•    I-III  SP
•    IV-VI  SP
•    I-III gimnazjum
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczące się na wszystkich oddziałach szpitalnych naszej szkoły.

1. CELE KONKURSU:

•    rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i historycznych swoją Ojczyzną
•    rozwijanie uzdolnień plastycznych i twórczej wyobraźni uczniów klas I-III
•    poszerzanie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym znajdujących się w Polsce
•    poszerzanie wiadomości o dorobku kulturowym Polaków
•    rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrodniczą naszego kraju
•    umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie

2. PRZEBIEG KONKURSU:

•    Konkurs trwa od 6 maja do 29 maja 2015 r.
•    Przeprowadzają go: w klasach I-III SP nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
a w klasach IV-VI SP i I-III gimnazjum nauczyciele historii oraz przyrody i biologii.
•    Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
-     Klasy I-III – pracy plastycznej
-     Klasy IV-VI i I-III gimnazjum – rozwiązanie zestawu zadań konkursowych
•    Każda praca powinna zawierać następujące dane:
-     imię, nazwisko i klasę ucznia
-     adres zamieszkania ucznia i telefon kontaktowy
-     nazwę oddziału i szpitala
•    Prace konkursowe prosimy dostarczać do organizatorów.
•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2015 r.
•    Dyplomy oraz nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
-     Klasy I-III SP
-     Klasy IV-VI SP
-     Klasy I-III gimnazjum

•    Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone na festynach z okazji Dnia Dziecka lub przesłane pocztą na adres domowy.

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!

ACOrganizatorzy konkursu: Katarzyna Sypniewska i Alicja Cierżnicka