Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2017-09-14

ZAPRASZAMY na X Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową organizowaną przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - 21 października 2017 r. - „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym”

 

Program konferencji:

 

9.30 – 9.45
Rejestracja uczestników

 

9.45 - 10.00
Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

 

10.00 – 10.15
Rozdanie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu: „Szlakiem Wisły od gór aż po morze”

 

10.15 - 11.15
„Zachowania samobójcze i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży”  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz - specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi

 

11.20 - 12.10
"Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?” – Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo -behawioralny, trener, prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

 

12.10 - 12.40
Przerwa kawowa

 

12.40 - 13.30
"Wyzwania i pułapki w pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania"– Marta Soczewka – prowadzi Fundację Zobacz... Jestem zajmującą się problemami emocjonalnymi dzieci i młodzieży, w tym depresją, zachowaniami samobójczymi i zaburzeniami odżywiania się, przewodnicząca mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

 

13.35 – 14.25
"Praca z dzieckiem po próbie samobójczej i jego rodziną" – Jolanta Palma - nauczycielka, interwentka, społeczniczka, praktyk, przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym na lata 2016-2020, przewodnicząca Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

 

 

Istotne informacje:

Miejsce i adres konferencji: Aula konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz (istnieje możliwość skorzystania z podziemnego parkingu biblioteki).

Osoby, które zostaną wpisane na listę uczestników, będą o tym fakcie poinformowane telefonicznie.
Udział w konferencji jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Podczas trwania konferencji dla gości, prelegentów i uczestników dostępny będzie bar kawowy.

 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 06.10.2017 r. na formularzu drogą pocztową na adres:

  • Zespół Szkół Nr 33, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4,
  • faksem na numer: /52/3284331,
  • lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zs33.bydgoszcz.pl

 

Informacje dotyczące konferencji do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl w plikach do pobrania i zakładce „Konferencje”. Koszt dojazdu pokrywa uczestnik.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Wojewoda Kujawsko-PomorskiMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr CałbeckiKuratorium Oświaty w Bydgoszczy