Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2016-10-15

VIII Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów - 17.10.2015 r. - zobacz galerię zdjęć

17 października br. w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczne wykłady związane były z problematyką „Budowania poczucia sukcesu u uczniów - w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Honorowy patronat objęli: Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko–Pomorski, Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Pani Jolanta Metkowska- Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

Swoją obecnością uczestników konferencji zaszczyciły - prof. KPSW, dr Helena Czakowska – Rektor KPSW, która otworzyła konferencję oraz pani Jolanta Metkowska - Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty, która pogratulowała organizatorom i zwróciła się do nauczycieli z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który niedawno obchodziliśmy.

Tegoroczna konferencja zgromadziła liczne grono słuchaczy. Wzięło w niej udział 245 osób w tym: nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, lekarzy, dyrektorów szkół, placówek, poradni i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz grupa studentów z KPSW. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski, m.in. z Rzeszowa, Lublina, Szczecina, Poznania, Łodzi, Białegostoku, Krakowa, Kołobrzegu, Gniezna. Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i wiele rozmów, które służyły wymianie doświadczeń.

VIII konferencja poświęcona była budowaniu poczucia sukcesu u uczniów. Jego osiągnięcie ważne jest dla każdego młodego człowieka, a dla dzieci chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest szczególnie istotne. Choroba przewlekła w szczególności ta, która zagraża życiu dziecka jest dla niego źródłem wielu przykrych uczuć, takich jak niepokój, złość, przygnębienie, tęsknota, niepewność, bezradność czy poczucie osamotnienia. Dziecko przewlekle chore ma takie same potrzeby jak dzieci zdrowe, pod tym względem nie różni się od swoich kolegów. Nauczyciele, pedagodzy, lekarze, terapeuci wspierają ucznia w jego walce z trudnościami, przez co mogą nauczyć go w mierzeniu się z trudnościami i wymaganiami, jakie stawia mu szkoła i świat.

Pierwszą prelegentką była Pani profesor KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, która przybliżyła uczestnikom temat „Światy wyobrażone dziecka jako interfejsy sukcesu”. Zwróciła ona uwagę na pedagogiczną wrażliwość wobec języków kultury w stosunku do osiągnięcia sukcesu. Mała tożsamość dziecka w jej ujęciu sprowadza się do hybryd dążących do bezustannego poszukiwania przyczynowości wobec buntu. Pani Profesor zachęciła uczestników do odkrywania poznawczej wartości tekstów kultury na przykładzie „Alicji w Krainie Czarów” oraz „Małego Księcia”.

Kolejne dwa wykłady wygłosił Pan dr Marek Kaczmarzyk. Pierwszy z nich dotyczył ,,Pamięci i uwagi”. Wskazał on na rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania oraz na zmiany w sieci neuronalnej prowadzące do utrwalania się śladów pamięciowych. Porównał pamięć roboczą do okna na świat. Podkreślił, że pamięć robocza ma swoją ograniczoną pojemność, dlatego tak ważny jest język, którym posługuje się nauczyciel. Należy pamiętać, żeby nie był on zbyt zawiły i złożony. Efekt złożonych poleceń może być taki, że kiedy nauczyciel kończy zdanie, uczeń może nie pamiętać jego początku.

W kolejnym wykładzie dr M. Kaczmarzyk poruszył zagadnienie wszechobecnego zjawiska ściągania przez uczniów na testach, sprawdzianach oraz na innych formach kontroli osiągnięć. Zwrócił uwagę na znaczenie i wpływ oceny na naszą kruchą samoocenę i funkcjonowanie oraz hierarchię w grupie. Według niego ambicje i wysoka samoocena rosną w miarę osiąganych sukcesów. Zrozumienie mechanizmu ściągania nie może oznaczać przyzwolenia na nie, a zadaniem nauczycieli i wychowawców jest ustalenie właściwych kompetencji uczniów.

Ostatnią prelekcję wygłosiła Pani mgr Barbara Basińska. Dotyczyła ona „Kompetencji psychospołecznych nauczycieli w kontekście sukcesu edukacyjnego ucznia”. Kompetencje takie są wzorcami zachowań. Aby dziecko osiągnęło sukces, nauczyciel powinien być pozytywnie nastawiony do ludzi. Pochwała za najdrobniejsze osiągnięcie, potrafi zdziałać ,,cuda’’. Mówiąc o trudnej roli nauczyciela wskazała, że musi być on po trochu aktorem, ekspertem i doradcą. Bardzo ważne jest również przyjęcie odpowiedniej postawy wobec ucznia, która powinna mieć charakter opiekuńczy i refleksyjny. Spotkanie z Panią Basińską zakończyło się obejrzeniem fragmentu filmu dokumentalnego Jacka Bławuta pt. ,,Nienormalni’’.

W przerwie konferencji wystąpił zespół „No Name” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie zaprezentowali widowisko wokalno-taneczne pt. „Kopciuszek na rockowo”. Był to miły akcent, który wywołał uśmiech na twarzach uczestników konferencji. Artyści zostali bardzo ciepło przyjęci, na zakończenie występu otrzymali gorące brawa i drobne upominki od organizatorów.

Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom miejskiego konkursu plastycznego pt. „Ogród barw i tajemnic”, którego organizatorem była nasza szkoła. Nagrody w imieniu fundatora - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszcz, wręczyły: Pani Kurator oraz Pani Rektor KPSW. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę prac laureatów konkursu.

Serdecznie dziękujemy gościom i słuchaczom za udział w tym ważnym dla nas przedsięwzięciu. Słowa podziękowania kierujemy do sponsorów i osób wspierających organizację konferencji, bez których życzliwości przygotowanie owego spotkania byłoby nierealne.