Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2014-10-18

VII Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów - 18.10.2014 r. - zobacz galerię zdjęć

18 października br. w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się siódma już Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczny temat„Komunikacja między nauczycielem, uczniem i rodzicem – wyzwania współczesnej szkoły” wyniknął z oczekiwań jakie zgłaszali w ankietach uczestnicy konferencji w minionym, 2013 roku.

Patronatem honorowym szkolenie objęli: Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko –Pomorski, Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko –Pomorskiego oraz Pani Anna Łukaszewska -Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty, w imieniu której obecnych na spotkaniu powitała Pani Wizytator Anna Borysiak.

Organizację konferencji wsparły finansowo lub rzeczowo firmy : ASPEL Sp.zo.o., EBUD S.zo.o., VauPe Sp.zo.o. oraz Fundacja "NIE - zwykła dla Rodziny". Dyrekcja i nauczyciele szkoły szpitalnej składają serdeczne podziękowania darczyńcom , bez których życzliwości przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe. Podziękowanie to wyraziła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 – Izabela Maciejewska witając przybyłych gości, prelegentów i nauczycieli naszej szkoły.

Tegoroczna konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 260 osób: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół województwa kujawsko – pomorskiego, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. Przybyli także dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Łodzi, Poznania, Kołobrzegu, Zaboru, Słupska, Piły i Gniezna. Dziękujemy im szczególnie gorąco, że mimo trudów tak dalekiej podróży zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością.

Problem, szeroko pojmowanej, komunikacji międzyludzkiej w szkole i rodzinie pojawia się w każdym okresie wiekowym i etapie edukacyjnym dziecka. Zaproszeni prelegenci i uczestnicy konferencji zastanawiali się wiec nad różnymi, najskuteczniejszymi jej formami w relacjach między wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w szkolnej rzeczywistości.

Dr Monika Kaczmarek–Śliwińska w wystąpieniu na temat: „Komunikowanie się dzieci i młodzieży w nowych mediach – szanse i zagrożenia dla współczesnej szkoły” podkreśliła, że istnienie młodego pokolenia w nowych mediach jest dla nich czymś naturalnym i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Zadaniem dorosłych, w tym nauczycieli, jest prawidłowe ukierunkowanie działalności młodych ludzi w zakresie korzystania z nowych mediów – lepiej, by zainteresowanie wynikało z pozytywnych relacji pomiędzy szkołą a mediami, niż ze złych podpowiedzi otoczenia. Należy zastanowić się, w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał młodych ludzi w zakresie korzystania z nowych mediów np. dla promocji działań szkoły, czy też przy przygotowywaniu różnych projektów dydaktyczno –wychowawczych.

Dr Marek Kaczmarzyk zapoznał uczestników konferencji z tematem: „Od neurobiologii do praktyki szkolnej”. W niezwykle ciekawy sposób, poparty wieloma przykładami, przybliżył trudne zagadnienia z zakresu neurodydaktyki, rozwoju i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Przekazał wiele cennych wskazówek dla nauczycieli związanych z takimi zagadnieniami, jak rola hipokampa, czy zasady działania neuronów lustrzanych, czyli dlaczego wolimy pogodnych nauczycieli?

Mgr Małgorzata Wojnowska poruszyła temat „Transakcje i dialog w pracy z rodzicami uczniów”. Prelegentka zwróciła uwagę uczestników na model analizy transakcyjnej, której istotą jest to, że komunikując się z drugim człowiekiem występujemy z określonej pozycji (Rodzica, Dorosłego lub Dziecka). Uzasadniała, że komunikacja przebiega sprawnie, jeżeli relacja pomiędzy nami jest harmonijna , jeżeli zaś t dochodzi do transakcji skrzyżowanej prawdopodobieństwo zrozumienia i porozumienia maleje.

Wszystkie wykłady poparte były przykładami z praktyki zawodowej i rzuciły nowe światło na aktualne problemy. Prelegenci pokazalisłuchaczom, w sposób jasny, czytelny i często zabawny, pewne kierunki ich rozwiązywania. Treści zawarte w wykładach pozwoliły ujrzeć omawiany temat w innej perspektywie. Słuchacze wysoko ocenili dobór tematów, poziom ich prezentacji oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy zarówno w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym.

W przerwie konferencji wystąpił zespół wokalno –taneczny „Stokrotki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Był to miły akcent, który wprowadził lekką, pogodną atmosferę. Artyści zostali bardzo ciepło przyjęci przez wszystkich uczestników spotkania, a na zakończenie występu otrzymali gorące brawa i drobne upominki od organizatorów.

Przerwa w wykładach była również dobrym momentem, by przy kawie i poczęstunku porozmawiać z koleżankami i kolegami, których gościliśmy na konferencji nie pierwszy już raz. Wymiana poglądów i doświadczeń między praktykami to szczególnie ważny punkt każdego szkolenia.

W holu budynku obejrzeć można było także prace plastyczne laureatów konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej na temat: „Serce masz tylko jedno!”. Adresowany był on do dzieci i młodzieży - uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych w całej Polsce. Nagrody w konkursie ufundowała współpracująca ze szkołą szpitalną Fundacja „Serce Dziecka”.

Jak co roku, uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrażenia uwag na jej temat w ankiecie ewaluacyjnej. Miło nam, iż kolejny raz bardzo wysoko ocenili zarówno wybór prelegentów i tematów, jak i samą organizację przedsięwzięcia. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne.

Opracowały: Ewa Konarska-Koźlak i Beata Deptuła