Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2013-10-26

VI Ogólnopolska Konferencja Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy – 26.10.2013 r.

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja to harmonijna realizacja przez nauczycieli i pedagogów zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Priorytetem pracy szkoły jest również zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa i ochrona jego zdrowia. Mając na uwadze osobowy rozwój każdego ucznia, a w szczególności ucznia przewlekle chorego, nauczyciele i pedagodzy nieustannie współdziałają, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Rok 2012/13 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty rokiem Bezpiecznej Szkoły. Działania te stały się kluczowe także w obecnym roku szkolnym, bowiem poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a szczególnie dziecka.

Dla nas nauczycieli szkoły szpitalnej szczególnie ważny jest wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo ucznia przewlekle chorego.

Dlatego tematem szóstej już konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej były „Działania edukacyjno-wychowawcze a wszechstronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów”. Konferencja odbyła się 26.10.2013 roku w auli im. Domaniewskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie to honorowym patronatem objęła pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko- Pomorski, pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski oraz firmy Ebud i VauPe. Tegoroczna konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli szkół szpitalnych w całej Polsce oraz nauczycieli szkół masowych w naszym województwie. Wzięło w niej udział ponad 250 uczestników z różnych szkół, placówek, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli specjalistycznych, uniwersytetu oraz biblioteki pedagogicznej.

Na tegoroczną konferencję zaprosiliśmy specjalistów od lat pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, zajmujących się problemami dziecka, jego rozwojem, zdrowiem i bezpieczeństwem, mających bogate doświadczenia w pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

Swoje prelekcje wygłosili:

Pan dr n. med. Robert Dębski – Adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK, pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy, który w swojej prezentacji zatytułowanej ”Wpływ choroby dziecka na jego funkcjonowanie w środowisku. Rola i zadania nauczyciela w pomocy dziecku przewlekle choremu” zapoznał uczestników konferencji z codziennymi problemami dziecka chorego onkologicznie oraz znaczeniem szkoły i zasadami planowania nauki dla dzieci przewlekle chorych.

Pani Agnieszka Misiak – psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, trener, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz licznych kursów i szkoleń doskonalących z zakresu psychoterapii i psychoedukacji przybliżyła nam strategie i metody pracy pomocne w radzeniu sobie z trudnym zachowaniem ucznia na lekcji, z przemocą i agresją w szkole.

Pan Jakub Rychter – psychoterapeuta i trener, pracujący w Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i innych substancji Psychoaktywnych, prowadzący spotkania psychoedukacyjne dla rodziców uczniów oraz szkolenia rad pedagogicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, na tegorocznej konferencji przybliżył nam problem nadużywania i uzależnienia młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz wskazał kierunki pracy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach, kiedy powinniśmy pomóc dziecku uzależnionemu.

Pani Roma Bajzert – psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny, która prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, na co dzień pracuje w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy na Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych przybliżyła nam temat „Profilaktyka i rozpoznawanie zachowań samobójczych u młodzieży. Kontakt nauczyciela z osobą po traumie”.

Wszyscy prelegenci podzielili się z uczestnikami szóstej konferencji swoim bogatym doświadczeniem z zakresu omawianych tematów i udzielili cennych wskazówek do wykorzystywania w pracy edukacyjno – wychowawczej z dziećmi, w tym także dotkniętymi chorobami przewlekłymi. Wszechstronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów to dla nas nauczycieli i pedagogów podstawowe zadanie. Zapewnienie uczniowi tych podstawowych potrzeb stanowi dla nas wyzwanie do ustawicznego zdobywania wiedzy.

Ogromnie cieszymy się z tak dużego zainteresowania konferencją organizowaną już po raz szósty przez naszą placówkę. Naszym gościom serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez naszą szkołę, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie oraz miłe słowa, które zawarli w ankiecie ewaluacyjnej. Cieszymy się, że tematyka wykładów była dla wszystkich interesująca, a poruszane problemy i cenne wskazówki wypływające z doświadczeń prelegentów będą mogły być wykorzystywane w codziennej pracy zawodowej.


Opracowała: Alicja Stefanik