Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2012-10-27

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - 27.10.2012 - zobacz galerię zdjęć

Już po raz piąty Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy zaprosił nauczycieli, pedagogów szkolnych
i psychologów ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych z terenu całej Polski oraz szkół masowych z województwa kujawsko – pomorskiego do udziału w konferencji poświęconej współczesnym problemom dzieci i młodzieży. Tegoroczne szkolenie przebiegało pod hasłem „Dziecko – uczeń, wychowanek, pacjent - pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej, rodzinnej, rówieśniczej.” Temat nawiązywał do obchodów Roku Korczakowskiego ogłoszonego przez Sejm RP i włączał się w podejmowane przez różne instytucje działania dotyczące praw i godności młodego człowieka. Przedsięwzięcie to objęli honorowym patronatem: Pan Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. Wsparcia finansowego i rzeczowego, jak co roku, udzielili Urząd Marszałkowski, firma Ebud i VauPe.
Na konferencję, która odbyła się 27 października 2012 roku w auli im. Domaniewskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy przybyli: Pani Dorota Jakuta - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Grzegorz Potarzyński – Dyrektor Kancelarii Sejmiku, Pani Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani Anna Borysiak – wizytator Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
W konferencji wzięło udział blisko 200 nauczycieli z 58 szkół i placówek naszego województwa, ośrodków szkolno – wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli specjalistycznych, uniwersytetu i biblioteki pedagogicznej oraz 10 szkół szpitalnych i sanatoryjnych z terenu całej Polski – Rzeszowa, Szczecina, Kołobrzegu, Białegostoku, Słupska, Poznania, Zaboru, Górzna Inowrocławia oraz Bydgoszczy.
Konferencję poprzedziło wręczenie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu plastycznego pod tytułem „Dziecko ma prawo do … - J. Korczak”, którego celem było uświadomienie uczniom przysługujących im praw i wyrażenie w plastyczny sposób uczuć i refleksji związanych z konkretnymi prawami dziecka. Przybyło 23 uczniów z całego województwa wraz z opiekunami. Fundatorzy nagród oraz dyrektor szkoły osobiście gratulowali wręczając laureatom upominki i dyplomy. Te miłe chwile zostały uwiecznione wspólną fotografią, a następnie nagrodzeni udali się na poczęstunek, podczas którego mogli obejrzeć wystawę prac oraz podzielić się wrażeniami z telewidzami TVP Bydgoszcz. Dla wielu uczestników konkursu było to niezwykle radosne, emocjonujące przeżycie i doświadczenie.
Podczas tegorocznej konferencji gościliśmy niezwykle interesujących prelegentów, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Zaprezentowali oni następujące tematy:
1. „Psychologiczne potrzeby ucznia, w tym chorego somatycznie” - mgr Danuta Wojciechowska, psycholog kliniczny dziecka, emerytowany wykładowca psychologii klinicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, dr psychologii Jerzy M. Wojciechowski, st. wykładowca Uniwersyteckiego Centrum Edukacji – Uniwersytetu Szczecińskiego.

2. „Przemoc domowa w oczach dziecka. Fakty i mity” – dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka – kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.

3. „Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną. Prawa dziecka przewlekle chorego i niepełnosprawnego” - mgr Joanna Sass, psycholog, psychoterapeuta na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi, trener współpracujący z firmą SET w Łodzi.

4. „Rola nauczyciela w procesie pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie. Przestrzeganie praw dziecka krzywdzonego”- mgr Teresa Łaba, pedagog i terapeuta w Domu Dziecka w Trzemiętowie, wykładowca Centrum Kształcenia Kadr BZDZ w Bydgoszczy.

Wystąpienia prelegentów opierały się na prezentacji wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej w ciągu wielu lat pracy w różnego typu placówkach oświatowo – wychowawczych. Sposób przekazania informacji był niezwykle zrozumiały i przejrzysty, a poruszona tematyka spełniła oczekiwania uczestników.

Podczas przerwy kawowej osoby biorące udział w konferencji miały okazję wymienić się opiniami i uwagami dotyczącymi różnego podejścia do omawianej problematyki. Większość z nich szczególnie ceni sobie praktyczne i konkretne przykłady oraz sposoby rozwiązywania trudnych problemów.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania kolejną konferencją organizowaną przez naszą placówkę, co potwierdza fakt, iż niektórzy uczestnicy są z nami już po raz piąty.

Serdecznie dziękujemy gościom i słuchaczom za udział w tym ważnym dla nas przedsięwzięciu, w tym roku dotykającym tematyki często bolesnych problemów związanych z łamaniem praw dzieci oraz pomocą dzieciom i młodzieży krzywdzonej w rodzinach, a także wykorzystywanej seksualnie. Słowa podziękowania kierujemy do sponsorów i osób wspierających organizację konferencji, bez których życzliwości przygotowanie owego spotkania byłoby niemożliwe.