Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2016-12-02

Szkolenie na temat zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Dnia 2 grudnia 2016 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy oraz pracowników Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży. Było ono adresowane do dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z naszego województwa oraz nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami psychicznymi.

Spotkanie obejmowało dwie części: szkoleniową oraz część służącą wymianie doświadczeń. Uczestnicy wysłuchali wykładu dr n. med. Małgorzaty Dąbkowskiej– specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży na temat „Patogenezy i konsekwencji zaburzeń lękowych u dzieci” oraz Izabeli Maciejewskiej – dyrektora szkoły na temat: „Roli szkoły szpitalnej we wspomaganiu procesu leczenia i kontynuacji edukacji uczniów z chorobami psychicznymi”.

Po części szkoleniowej uczestnicy zapoznali się z warunkami leczenia i nauczania uczniów z chorobami psychicznymi, głównie z zaburzeniami lękowymi, którzy są pacjentami Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Podczas wspólnych rozmów, jako główny, pojawiał się temat, w jaki sposób środowisko powinno wspierać uczniów z zaburzeniami lękowymi. Rzeczywistość edukacyjna pokazuje, że uczniowie tacy najczęściej kierowani są na nauczanie indywidualne, co nie sprzyja wsparciu procesu leczenia i utrwala jeszcze bardziej nieprawidłowe zachowania. Tylko cierpliwe, wspólnie wypracowane działania całego środowiska mogą pomóc w przezwyciężeniu choroby i kształtowaniu u uczniów prawidłowych postaw oraz nawyków związanych z niwelowaniem lęku.

 

Opracowanie: Alicja Cierżnicka

Zdjęcia: Paweł Wysiński