Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2014-04-09

Szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego - zobacz galerię zdjęć

Pomimo podejmowania różnego rodzaju oddziaływań wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczych wśród dzieci i młodzieży obserwuje się zwiększenie używania różnorodnych środków psychoaktywnych, dokonywanie samouszkodzeń czy też prób samobójczych. Zjawisko to stanowi ogromne wyzwanie dla nauczycieli, a w szczególności dla pedagogów i psychologów szkolnych, do obowiązków których należą oddziaływania profilaktyczne w tym zakresie. To oni w trudnych sytuacjach wyjaśniają ich mechanizmy i przyczyny, a następnie opracowują programy i podejmują różne formy oddziaływań niwelujących szeroko pojęte zachowania destrukcyjne.
W odpowiedzi na duże zainteresowanie problemem i poszukiwanie rozwiązań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży, u których obserwujemy trudne zachowania, dnia 9 kwietnia 2014 roku w auli Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy przy ulicy Swarzewskiej 10, zorganizowane zostało szkolenie skierowane głównie do pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek udzielających pomocy i wsparcia rodzinom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji wychowawczej.
Inicjatorem spotkania na temat: „Zachowania destrukcyjne u młodzieży - rodzaje zachowań, przyczyny oraz drogi postępowania" były dyrekcje i pedagodzy Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy.
Wszystkich uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitały Pani Aldona Sobień Dyrektor ZSM oraz Pani Izabela Maciejewska Dyrektor ZSS Nr 33.
Zaproszone prelegentki, to doświadczona kadra od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą, zajmująca się problemami zdrowotnymi i wychowawczymi swoich podopiecznych, ich rodzin oraz środowisk, w których żyją. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliły się: pani dr n. med. Małgorzata Dąbkowska - ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz pani mgr Magdalena Izydorczyk – psycholog Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia dotyczyły:
1. Rodzajów zachowań destrukcyjnych w przypadku stosowania substancji psychoaktywnych, samouszkodzenia, prób samobójczych.
2. Przyczyn i rozumienia zachowań destrukcyjnych w przebiegu choroby psychicznej, nieprawidłowo kształtującej się osobowości, wykształconych mechanizmów obronnych, mody itp.
3. Postępowania w przypadku kiedy dziecko zgłasza myśli samobójcze lub zauważa się u niego zachowania autodestrukcyjne.
W spotkaniu wzięło udział 85 osób, niestety ze względów organizacyjnych nie byliśmy w stanie pomieścić i ugościć wszystkich zainteresowanych. Cieszymy się, że tematyka wykładów okazała się bardzo interesująca i spełniła oczekiwania uczestników. Mamy nadzieję, że cenne wskazówki wypływające z doświadczenia prelegentów, będą pomocne w codziennej pracy zawodowej pedagogów i psychologów.
Dziękujemy zarówno prelegentom za fachowe przedstawienie problemu, jak i wszystkim gościom za przyjęcie naszego zaproszenia i tak liczny udział w szkoleniu.