Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2009-01-01

Podsumowanie Jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Szpitalnej

W obecnym roku szkoła szpitalna w Bydgoszczy obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Narodziła się o­na z potrzeby objęcia nauką dzieci przebywających na leczeniu w bydgoskich szpitalach, na początku w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, a w kolejnych latach swym oddziaływaniem obejmowała dzieci hospitalizowane na oddziałach dziecięcych prawie we wszystkich szpitalach na terenie miasta. Wraz z licznymi reformami oświaty przeobrażała się również nasza szkoła. Obecnie w skład Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Dziennie nauczaniem oraz pozalekcyjnymi zajęciami wychowawczymi objętych jest blisko dwustu pięćdziesięciu uczniów.

10 października w Filharmonii Pomorskiej obchodziliśmy uroczystości jubileuszowe. Poprzedzone o­ne były Mszą św. odprawioną w Bazylice św. Wincentego a’Paulo w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad jubileuszowymi obchodami objęli: Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, miejskich, oświatowych, dyrektorzy szpitali bydgoskich, kadra medyczna,dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych i sanatoryjnych oraz innych placówek oświatowych z terenu naszego miasta i regionu. Na jubileuszu nie mogło zabraknąć pracowników emerytowanych oraz uczniów i absolwentów wraz z rodzicami.

Imprezę jubileuszową zainaugurował Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a poprowadzili nauczyciele szkoły Anna Osowska i Piotr Libera oraz Krzysztof Głombowicz – prezenter i redaktor współpracujący z Telewizją Polską, współorganizator wielu imprez kulturalno – sportowych w Polsce, a w zeszłym roku uczestnik wyprawy na Kilimandżaro.W trakcieuroczystość przedstawiono historię, dorobek i osiągnięcia szkoły w oparciu o prezentację multimedialną. Ukazała o­na rozwój naszej szkoły na przestrzeni lat, zmieniająca się kadrę pedagogiczną, administracyjną i kierowniczą oraz codzienną, twórczą pracę wszystkich nauczycieli. Do olbrzymiego dorobku szkoły należą przyznane granty oświatowe, organizowane wycieczki, biwaki i wyjazdy na o­nkoolimpiadę, różnorodne festyny szkolne, konkursy i wystawy o zasięgu szkolnym, miejskim czy ogólnopolskim.

Obchody jubileuszowe uświetniły występy dzieci z przedszkola Źródełko, artystów z Młodzieżowego Domu Kultury Nr 5 oraz solistów – uczniów naszej szkoły, którym towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Marka Czekały.

50-lecie istnienia szkoły stało się inspiracją do przeprowadzenia konkursu literackiego pt. „Kiedy myślę… Szkoła Szpitalna”. W trakcie imprezy jubileuszowej laureatom wręczono nagrody, które ufundował Urząd Marszałkowski.

Uroczystość miała podniosły charakter i stała się okazją do wielu spotkań, wspomnień i refleksji. Na ręce Dyrektora szkoły – Izabeli Maciejewskiej władze wojewódzkie, samorządowe, miejskie, oświatowe oraz inni zaproszeni goście złożyli gratulacje, życzenia dalszej owocnej pracy i kolejnych jubileuszy, a także wręczyli kwiaty i upominki.

Wszelkie działania szkoły nie byłyby możliwe bez wsparcia przyjaciół i sponsorów, którzy od wielu lat pomagają nam realizować nasze pomysły i zamierzenia na rzecz chorych dzieci. Są wśród nich:

 • Wojewoda Kujawsko – Pomorski
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Kuratorium Oświaty
 • Wyższe uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, Młodzieżowe Domy Kultury)
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
 • Komenda Miejska Policji
 • PKO BP Oddział Bydgoszcz
 • ING Bank Śląski
 • PZU Oddział Bydgoszcz
 • Totalizator Sportowy
 • Zakład Poprawczy – Schronisko dla Nieletnich Koronowo
 • Firma Wawel S.A.
  • Koło Pomocy Dzieciom z ChorobąNowotworową
  • Fundacja Mam Marzenie
  • Fundacja Spełnionych Marzeń
  • Fundacja „Serce Dziecka” im. Diny Radziwiłłowej
  • Fundacja Dziecięca Fantazja
  • Fundacja Cane Pro Humano
  • Fundacja im. dr. M. Kantona
  • Fundacja Dum Spiro, Spero
  • Wytwórnia wód mineralnych – Ostromecko
  • Cukiernia Sowa
  • Cukiernia Krys – And
  • Kujawsko Pomorska Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Firma budowlana P.W. „EBUD”
  • Firma budowlana P.W. „BET – BUD”
  • Firma „EUROVIA”
  • Firma ARPO – Janusz Jakubowski Grudziądz

Dziękujemy darczyńcom za wieloletnią współpracę.

Autorzy tekstu: Bożena Gęborys, Alicja Cierżnicka