Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2023-10-20

2023-10-07 XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „ Dorastanie bez lęku i presji”

7 października 2023 roku w sali konferencyjnej Biblioteki UKW odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pt.: ”Dorastanie bez lęku i presji”, zorganizowana przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Przygotowując tematykę konferencji chcieliśmy wyjść naprzeciw problemom, z którymi borykać muszą się uczniowie i nauczyciele w dzisiejszym świecie oraz podjąć próbę zdefiniowania tych problemów, poznania mechanizmów zakłócających proces dorastania, a także możliwości i sposobów, by stawić im czoła.

W konferencji udział wzięło 200 osób. Byli to dyrektorzy, nauczyciele ze szkół masowych województwa kujawsko-pomorskiego, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologowie oraz dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych z różnych regionów Polski, m.in. z Łodzi, Poznania, Zabrza, Stargardu Gdańskiego, Olsztyna, Świecia.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Benedykt Odya prof. Uczelni, Marek Michalak Dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, a także Fundacja Orange, w partnerstwie z którą konferencja była zorganizowana.

Uroczystego otwarcia dokonała Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dr Elżbieta Okońska. Wszystkich uczestników tego wydarzenia powitała Dyrektor Zespołu Szkół nr 33, Pani Izabela Maciejewska, która zwróciła uwagę, że edukacja to przede wszystkim relacje i podmiotowe traktowanie uczniów, z szacunkiem, akceptacją i empatią. Podkreśliła również, że to od nas nauczycieli w dużej mierze zależy jak uczniowie będą postrzegać siebie i otaczający świat, czy będą aktywni, czy będą chcieli podejmować różne działania i w jaki sposób stworzymy im przestrzeń do rozwoju, doświadczania, nauki i pracy.

Pierwszy wykład inaugurujący pt. „Raz A, dwa razy E. Akceptacja i Empatia w Edukacji” wygłosił prof. dr hab. Roman Leppert, który zwrócił uwagę jak ważna w edukacji jest empatia i akceptacja. Zarówno empatia poznawcza, emocjonalna, ludzka jak też instytucjonalna, która powinna objawiać się poprzez zwiększenie autonomii i przestrzeni edukacyjnej w pracy pedagogów.

Podczas drugiego wystąpienia pt. „ Dorastanie bez lęku i presji: czy to możliwe w dzisiejszych czasach?” prof. dr hab. Sylwia Jaskulska podkreśliła wagę relacji z nastolatkami przez pryzmat teorii więzi i zwróciła uwagę na możliwości i sposoby wspierania nastolatków dostosowane do potrzeb współczesnych czasów.

Dr Konrad Ciesiołkiewicz podzielił się z uczestnikami odpowiedzią na pytanie: „Czy potrafimy zdefiniować główne bariery rozwoju praw i podmiotowości dziecka w dobie społeczeństwa informacyjnego?”. Zwrócił uwagę na wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych na temat praw dziecka oraz edukację medialną z naciskiem na naukę higieny cyfrowej. Podkreślił ważność wzmocnienia systemu wsparcia dziecka, w zakresie zdrowia psychicznego.

Kolejny prelegent dr Marcin Bednarczyk podczas wykładu poruszył niezwykle ważny temat: „Młodzież transpłciowa w perspektywie psychospołecznej. Wyzwania dla wychowawców i opiekunów”. Swoim wystąpieniem zwrócił uwagę na aspekty systemowej dyskryminacji najmłodszych, uprzedmiotowienie dziecka w procesie edukacji oraz na braki w kompetencjach społeczeństwa w zakresie transpłciowości dzieci i młodzieży.

Ostatnie wystąpienie konferencyjne dr Magdaleny Grabowskiej dotyczyło: „Zagrożeń dla rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży”. Prelegentka mocny akcent położyła na omówienie zagrożeń, które mają decydujący wpływ na rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie. Pani doktor omówiła również istotne czynniki zakłócające formowanie się tożsamości płciowej.

Uświetnieniem konferencji był koncert Emilii Pawłowskiej, który niezwykle wpisał się w tematykę i nastrój spotkania oraz otworzył przestrzeń do rozmów o wrażliwości. Muzyka i słowa piosenek zabrały słuchaczy w niezwykłą podróż do głębszych zakamarków ich uczuć. Otrzymaliśmy piękną lekcję ludzkiej wrażliwości i nadziei, oraz doceniania tego, co mamy.

W trakcie przerwy konferencyjnej na uczestników czekał słodki poczęstunek ufundowany przez Fundację Piękny Dzień Mamy, Szkołę Podstawową im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie, Cukiernię Wypieki Jak Dawniej, Cukiernię Finezja Smaku, Panią Grażynę Gutkowską i inne osoby prywatne.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia konferencji. Szczególne podziękowania należą się Fundacji Orange, bez której wsparcia nie byłoby możliwe zorganizowanie w tak szerokim wymiarze naszej konferencji.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali upominki w postaci breloczków z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Breloczki te wykonane były przez uczniów naszej szkoły w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „ Weź ze sobą breloczek mocy”. Na breloczkach zamieszczony został kod QR, po jego zeskanowaniu każdy otrzymał dedykowany sobie cytat.

Emocje i refleksje po tegorocznej konferencji są cały czas w nas obecne. Dla wielu była to prawdziwa intelektualna uczta w doborowym towarzystwie niezwykłych prelegentów i gości. Jako organizatorów ogromie cieszy nas to, że nasza konferencja, po raz kolejny, spotkała się z się dużym zainteresowaniem, co daje nam motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby ta konferencja miała miejsce.
Mamy nadzieję, że każdy osoba uczestnicząca w konferencji znalazła swoją, interesującą ją przestrzeń, a także miała możliwość rozmów, wymiany doświadczeń i szukania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych z możliwościami przeciwdziałania poczuciu lęku i presji w obszarze edukacyjnym.

Drektor szkoły Izabela Maciejewska

https://vimeo.com/mamatostudio/review/877448273/0e6c9b07de

 

Zapraszamy do odsłuchania wykładów naszych prelegentów.

dr Marcin Bednarczyk

https://vimeo.com/mamatostudio/review/875073767/a316579849

prof. dr hab. Sylwia Jaskulska

https://vimeo.com/mamatostudio/review/875075281/8a0ded9832

dr Magdalena Grabowska

https://vimeo.com/mamatostudio/review/875077013/ef7bb051c6

dr Konrad Ciesiołkiewicz

https://vimeo.com/mamatostudio/review/875078409/4cdf0ccf95

prof. dr hab. Roman Leppert

https://vimeo.com/mamatostudio/review/875994990/692bc21042

 

Opracowanie: Katarzyna Sypniewska i Małgorzata Ziętara