Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2017-11-03

X Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa pt.„Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym

     Jak co roku w październiku, zatroskani trudnymi problemami dzieci i młodzieży, sposobami ich rozpoznawania i rozwiazywania, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z całej Polski spotkali się na organizowanej przez naszą szkołę konferencji szkoleniowej, której tematem była „Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym". Odbyła się ona 21.10.2017r. w sali konferencyjnej Biblioteki UKW. Wzorem poprzednich lat spotkanie to patronatem honorowym objęli: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
Jubileuszową, bo X już Konferencję, w imieniu Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty otworzyła Pani Jolanta Metkowska – Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek wskazując trafność doboru tematyki oraz życząc 240 przybyłym uczestnikom, owocnych dyskusji i kolejnych, ważnych inicjatyw.
     Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz - specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem dotyczącym „Zachowań samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży”. Wystąpienie odbyło się w formie wideokonferencji. Pani profesor omówiła m.in. rodzaje autoagresji, zachowania autodestruktywne, definicje i rodzaje samouszkodzeń, zachowania samobójcze. Ważnym elementem tego wystąpieniu było podanie zasad terapii dzieci i młodzieży borykających się z takimi problemami.
     Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, trener, prowadząca warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia z pasją przedstawiła temat "Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?”. Wystąpienia wysłuchano z bardzo dużą uwagą. Omawiana tematyka zachowań depresyjnych i samobójczych jest dość częstym zjawiskiem dotykającym młodych ludzi. Aby unaocznić odczucia osób borykających się z depresją, przedstawiła ciekawe fragmenty filmików poglądowych.
     Marta Soczewka – z Fundacji Zobacz... Jestem zajmująca się problemami emocjonalnymi dzieci i młodzieży, w tym depresją, zachowaniami samobójczymi i zaburzeniami odżywiania się, przewodnicząca mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zapoznała uczestników z problemem - "Wyzwania i pułapki w pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania”.
W swoim wystąpieniu prelegentka zapoznała uczestników z rodzajami zaburzeń odżywiania, poświęcając najwięcej czasu zjawisku anoreksji i bulimii, ich uwarunkowaniom oraz sposobom leczenia.
     Ostatnim prelegentem był Ryszard Jabłoński - starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Opracował program przedmiotu „Podstawy suicydologii”. Współzałożyciel i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, zajmującego się problematyką zachowań samobójczych podzielił się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem na temat: "Praca z dzieckiem po próbie samobójczej i jego rodziną". Tematem wiodącym było wyjaśnienie terminu zachowanie suicydalne czyli ciągu reakcji, jakie zostają wyzwolone w człowieku z chwilą, gdy w jego świadomości samobójstwo jawi się jako cel, czyli jako antycypowany i pożądany stan rzeczy.

     Na wszystkich zorganizowanych przez ZS nr 33 konferencjach nie brakowało akcentów z udziałem dzieci. Laureaci międzyszkolnego konkursu „Szlakiem Wisły od gór aż po morze” odebrali nagrody i dyplomy ufundowane przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Prace zwycięzców zaprezentowano w holu Biblioteki UKW. Wystąpił także zespół „Orkiestromania” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, który uraczył uczestników konferencji swoim występem muzycznym, wywołując uśmiech na wszystkich twarzach.
     Z rozmów prowadzonych podczas przerwy kawowej można było wysnuć jeden wniosek – konferencja spełniła oczekiwania jej uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to jubileuszowe spotkanie.
Dla osób zainteresowanych udostępniamy linki do stron, na których znajdują się materiały konferencyjne: http://bit.ly/xkonferencjazs33 lub https://goo.gl/2aNqJE