Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2018/2019

powrót

Nauka przez eksperyment – wycieczka do Torunia

Przeprowadzony przez uczniów eksperyment wzbogaca obiektywną wiedzę o badanym fragmencie rzeczywistości oraz rozwija ich umiejętności badawcze. Nawet najtrudniejsze zagadnienia mogą stać się w pełni zrozumiałe, jeżeli podejdziemy do nich doświadczalnie, dlatego postanowiliśmy zaproponować naszym uczniom udział w warsztatach chemicznych prowadzonych w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w warsztatach biologicznych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Dzięki wsparciu finansowemu Centrum Animacji i Rozwoju Osobistego Żółty Beret z Bydgoszczy mogliśmy wynająć autobus, który 13 lutego 2019 roku zawiózł piętnastoosobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy (dzieci z klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum uczących się w Klinice Psychiatrii).

Zajęcia doświadczalne prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe UMK rozpoczęliśmy w laboratorium chemicznym. W trakcie nauki i zabawy udało się rozbudzić umiejętności badawcze i kreatywność uczniów. Wykorzystując wiedzę o gazach nas otaczających uczniowie rozniecali ogień, słuchali wybuchów, wytwarzali kłęby dymu. Niemal magiczne zmiany kolorów roztworów zdecydowanie pozwoliły młodym badaczom dostrzec „przyjazne oblicze chemii”. Równie ciekawe, choć może bardziej naukowe, okazały się zajęcia biologiczne polegające na elektroforezie DNA na żelu agarowym. Młodzież izolowała DNA z komórek banana i drożdży. Uczniowie wykorzystywali najnowsze zdobycze nauki - elektroniczne wagi laboratoryjne, płyty grzejne, pipety automatyczne z wymiennymi końcówkami, aparat do elektroforezy, trans iluminator – blue light, probówki typu Eppendor, wirówki wysokoobrotowe. Mieli okazję poczuć się jak naukowcy poszukujący odpowiedzi na problemy badawcze.

Wycieczka, która miała charakter edukacyjny, oprócz wiedzy oraz praktycznych umiejętności, dostarczyła uczniom i opiekunom niezapomnianych wrażeń. Pozwoliła dzieciom przebywającym na kilkumiesięcznym leczeniu szpitalnym, choć na jakiś czas, zapomnieć o chorobie oraz przeżyciach i emocjach związanych z hospitalizacją.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.