Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

WOLNA, NIEPODLEGŁA – POLSKA - sprawozdanie z projektu

Pod takim tytułem od 5 do 09 listopada 2018 r. w dwóch szpitalach (w Klinice Gastroenterologii oraz na Oddziale Neurologii) realizowany był projekt edukacyjny. Jego głównym celem było złożenie hołdu wszystkim ludziom, którym w jakikolwiek sposób zawdzięczamy wolność, a także zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat różnorodnych wydarzeń związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez zajęcia tematyczne, uczniowie mogli także rozwinąć poczucie własnej wartości i odreagować stres wynikający z hospitalizacji.
Projekt oscylował wokół czterech bloków tematycznych: Polska moja ojczyzna, Polskie symbole narodowe, Alfabet współczesnego patriotyzmu, Bohaterowie walki o Polskę. Zastosowane metody oparte na słowie, obserwacji oraz metody aktywizujące, pozwoliły zrealizować zaplanowane przez nas cele i umożliwiły uczniom osiąganie sukcesów na każdym poziomie edukacyjnym.
W ramach zajęć wynikających z projektu, uczniowie dwukrotnie mieli przyjemność gościć panie z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, z którymi między innymi wykonali kokardy narodowe, a w trakcie spotkania 9 listopada nieoficjalnie włączyliśmy się do akcji „Rekord dla Niepodległej” i o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn Polski. Były to bardzo wzruszające chwile, a hymn śpiewali nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice i personel medyczny.
W ramach podsumowania projektu na temat WOLNA, NIEPODLEGŁA – POLSKA odbyły się także dwa konkursy wiedzy jeden w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii oraz drugi w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Klinice Gastroenterologii. Efektem końcowym naszej pracy w tym temacie, jest wystawa plastyczna, którą można obejrzeć w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

Maria Górska
Marta Modrzyńska