Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Polskie drogi ku Niepodległości 1918” w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

„Polskie drogi ku Niepodległości 1918” w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Miesiąc listopad na naszym oddziale upłynął pod znakiem świętowania 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wspólnie z uczniami opracowaliśmy i realizowaliśmy projekt edukacyjny, który miał na celu przybliżenie uczniom wybranych zagadnień dotyczących okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości po zakończeniu I wojny światowej, ukazanie sylwetek wielkich Polaków, a także trudu, poświęcenia i patriotyzmu tysięcy rodaków budujących ówczesne państwo polskie. Projekt realizowany był na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, WOS, na godzinach wychowawczych oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych.

W czasie trwania projektu na lekcjach uczniowie zdobywali wiedzę i pogłębiali umiejętności dotyczącą  treści związanych z historią Polski i okolicznościami odzyskania przez nią niepodległości. W trakcie zajęć powstała wystawa prac ilustrujących piękno ojczystej ziemi, męstwo Polaków walczących o niepodległość oraz galeria postaci wybitnie zasłużonych polskich patriotów.

Punktem finalnym realizacji projektu było spotkanie integracyjne w świetlicy kliniki zatytułowane „100 minut na 100 lecie Niepodległości Polski”, które było szczególną okazją do uczczenia wielkiego święta naszej Ojczyzny, do zebrania i podsumowania zdobytej przez uczniów wiedzy. Wszyscy wzięliśmy udział w narodowym odśpiewaniu Hymnu Państwowego o godz. 11.11. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, wędrowaliśmy poprzez lata niewoli Polski rozwiązując różne zadania tematyczne, wykonaliśmy kotyliony oraz na małych serduszkach biało-czerwonych wypisywaliśmy słowa podziękowania Polsce, z których wspólnie ułożyliśmy ogromne serce w barwach narodowych. Ważnym wydarzeniem było też spotkanie z panem Jerzym Lelwicem pracownikiem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który opowiedział nam  o znaczeniu symboli narodowych dla  pokoleń Polaków, przybliżył działania polskich żołnierzy walczących o niepodległość ojczyzny oraz zaprezentował oryginalne czapki żołnierskie z różnych okresów historycznych. Wszystkie te działania były dla nas wszystkich okazją do wzajemnej integracji, pogłębienia wiedzy, odbycia ciekawej podróży wśród meandrów historii naszej ojczyzny. Pozwoliły również uczniom oderwać się od stresów związanych z pobytem w szpitalu i wziąć udział w zajęciach o ważnej i interesującej tematyce.

 

  1. Kiernicka
  2. Rypolc
  3. Sypniewska